Här kan Ni ladda ner våra försäkringsvillkor.

Villkor 2015  fritidsbåtar
 
Allmänna Svenska Kaskoförsäkringsvillkor för Mindre Fartyg yrkesbåtar
 
Klasul 67 om begränsad P&I försäkring