PREMIEFÖRFRÅGAN BÅTFÖRSÄKRING
BÅTFABRIKAT
HEMMAHAMN
TILLVERKNINGSÅR
BYGGNADSMATERIAL
MOTORFABRIKAT
ANTAL HÄSTKRAFTER
TILLVERKNINGSÅR
FRAMDRIVNING
FÖRSÄKRINGSBELOPP
NAMN
TELEFON
MOBILTELEFON
E-MAIL
ÖVRIGT