SKADERAPPORT
 
Bohusläns Allmänna Sjöförsäkringsförening (BAS) är ersättningsskyldig endast under förutsättning:
att haveriet omedelbart anmäls till BAS, samt att båten anmälts till BAS för besiktning av skador, innan reparation beställs eller påbörjas.
FÖRSÄKRINGSNUMMER
BÅTENS NAMN
HEMORT
SKADEPLATS
DATUM
TYP AV SKADA
BESKRIVNING AV HÄNDELSEFÖRLOPPET
SKADOR
ORT
DATUM NÄR RAPPORT SKREVS
FÖRSÄKRINGSTAGARE
E-MAIL