FÖRSÄKRINGSANSÖKAN BÅTFÖRSÄKRING
NAMN
ADRESS
POSTADRESS
PERSONNUMMER
TELEFON
MOBILTELEFON
E-MAIL
GIRO/KONTO
HEMMAHAMN
BÅTFABRIKAT
TILLVERKNINGSÅR
BYGGNADSMATERIAL
REG.NR
LÄNGD
FRAMDRIVNING
TILLVERKNINGSÅR
MOTORFABRIKAT
ANTAL HÄSTKRAFTER
MOTOR NR.
FÖRSÄKRINGSBELOPP
Försäkringen ska gälla från
Önskas årsredovisning